Privacy beleid, bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Zwamweg verwerkt uw persoonsgegevens, in elektronische of andere vorm, voor legitieme doeleinden in het kader van de contractuele relaties, bedrijfsactiviteiten en veiligheid/beveiliging.
Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot het volgende:

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking en de algemene verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018, worden de gegevens u medegedeeld op uw verzoek, en worden ze, desgevallend, gecorrigeerd of volledig verwijderd uit onze databanken. Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Al uw vragen met betrekking tot de registratie, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunnen gericht worden aan Vochtweg BV,Winthontlaan 200 3526 KW Utrecht ,  of via mail:info@zwamweg.com, al deze aanvragen zullen behandeld worden door de functionaris voor gegevensbescherming.

Zwamweg wil luisteren naar de klant en de consument en zijn recht om zich te allen tijde te verzetten, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
In dat geval zal zwamweg analyseren of het gepast is om de verwerking van persoonsgegevens onmiddellijk stop te zetten, tenzij er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de betrokkene, of om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
U beschikt over een absoluut recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw Gegevens, met inbegrip van profilering, ten behoeve van direct marketing.
zwamweg zet de nodige middelen in om ervoor te zorgen dat het bewaren van persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden en dat de wettelijke termijnen niet worden overschreden.
De gegevens die bestemd zijn voor een dienst van het instellen in verband met de instelling worden voor een periode van 3 maanden bewaard.